Het noodzakelijke leesvoer

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Moving Wishes

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door zodat je de inhoud ervan begrijpt. Als je gebruik maakt van de website van Moving Wishes en ons aanbod ga je automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 december 2018.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

Artikel 6 - De overeenkomst

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8 - De prijs en betaling

Artikel 9 - Klachtenregeling

Artikel 10 - Geschillen

Artikel 11 - DisclaimerArtikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wie: Moving Wishes

Waar ons bedrijf woont: Zuiddijk 68, 3143 AT Maassluis, Nederland

Je mag ons bellen: 06 11860050 / 06 11922584

Bereikbaar: Op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur.

Maar liever mailen: Info@movingwishes.com

KvK-nummer: 70588910

Btw-identificatienummer: NL182326408 B01Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Het heet niet voor niets ‘ Algemene Voorwaarden’. Ze zijn dus van toepassing op ons hele aanbod en alle overeenkomsten tussen ons en jou.

2. Uiteraard heb jij als consument van tevoren de mogelijkheid om deze Algemene Voorwaarden te lezen, op te slaan, uit te printen en boven je bed te hangen.

3. Wanneer wij nog aparte voorwaarden hebben bij een product of dienst zijn deze Algemene voorwaarden nog steeds van toepassing.Artikel 4 - Het aanbod

1. Wanneer we iets aanbieden met een beperkte geldigheidsduur of onder specifieke voorwaarden, dan vermelden we dit erbij. Wel zo netjes.

2. Wij doen ons best een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van onze producten, digitale inhoud en/of diensten te geven, zodat jij als consument een goede beoordeling kunt maken of je het wel of niet wilt hebben/gebruiken.

3. Fouten in ons aanbod zullen wij oplossen en afhandelen in jouw voordeel. Bij overduidelijke vergissingen of (type)fouten zijn we je niets verschuldigd.

4. Het kan voorkomen dat door een technische fout er een andere Moving Wish gekoppeld zit aan de afbeelding op de bestelpagina. De ontvanger krijgt dan een andere Moving Wish dan jij besteld hebt. Dit is een fout van onze kant en zullen wij natuurlijk herstellen. Neem in dat geval contact op via het contactformulier op de website of direct via info@movingwishes.com. Het is wel aan jou als consument om aantoonbaar te maken dat er daadwerkelijk een verkeerde Moving Wish is verzonden.

5. De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en kunnen afwijken in kleur, vorm, maat, contrasten en lay-out ten opzichte van via de website bestelde en afgeleverde producten, digitale inhoud of diensten. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze is verouderd.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor jou als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de Moving Wish. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de opgegeven gegevens tot gevolg heeft dat de Moving Wish niet kan worden verzonden of niet goed aankomt, leidt dit niet tot teruggave van het al betaalde bedrag.

8. Het is mogelijk dat de Moving Wish in de Spam Box van de ontvanger terecht komt. Dit kunnen wij niet voorkomen en wij zijn hier niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor.

9. Het is niet toegestaan onze website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of de aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

10. Je mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Moving Wishes.

11. De inhoud van de website van Moving Wishes (waaronder alle beelden in de Moving Wishes collectie, teksten, grafisch materiaal, logo’s, de naam en de muziek) is in eigendom van Moving Wishes of aan Moving Wishes gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Moving Wishes.

12. Het aanbod is vrijblijvend. Moving Wishes is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

13. Een Moving Wish is een filmpje dat opgeslagen is op een server. De ontvanger krijgt via een link de mogelijkheid om het filmpje zolang als de kaart beschikbaar is op de server te bekijken. Het filmpje zelf is en blijft altijd eigendom van Moving Wishes.

14. Een maatwerk Moving Wish voor ondernemers is tot stand gekomen in overleg met de opdrachtgever. Bij de voorvertoning kan de opdrachtgever nog wijzigingen laten aanbrengen in het ontwerp. Na akkoord van de opdrachtgever met de voorvertoning wordt de maatwerk Moving Wish (na betaling) gemaakt en geleverd. In het eindproduct kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

15. Het eindproduct kan iets van de voorvertoning van het ontwerp afwijken. Dit is het verschil tussen de schets en het eindproduct.

16. De maatwerk Moving Wish is eigendom van de opdrachtgever.

17. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verdere gebruik of de verdere verspreiding van de maatwerk Moving Wish.Artikel 5- Aansprakelijkheid

1. Moving Wishes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die jij als consument lijdt door tekortkomingen van Moving Wishes bij gebruik van ons aanbod.

2. Moving Wishes is wel aansprakelijk voor schade, wanneer deze schade is ontstaan door ons eigen handelen of nalaten en dit met opzet gebeurd is of wij roekeloos gehandeld hebben en in de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

3. Jij als consument vrijwaart Moving Wishes voor alle aanspraken van derden over de inhoud van de Moving Wish.

4. Moving Wishes aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade bij het niet juist overkomen van persoonlijke tekst en/of gekozen Moving Wish.

5. Jij als consument staat er voor in dat de adresbestanden die je gebruikt rechtmatig verkregen zijn en er geen bezwaren zijn voor het gebruik van deze gegevens. Je vrijwaart Moving Wishes hiermee voor alle aanspraken van derden hierover.

6. Moving Wishes aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website.Artikel 6 - De overeenkomst

1. De overeenkomst (op afstand) komt tot stand zodra jij als consument het aanbod aanvaardt en daarbij voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. De overeenkomst voor een maatwerk Moving Wish komt tot stand na de voorvertoning van het ontwerp en betaling.

3. Als je iets bestelt bij ons krijg je daar een bevestiging per mail met daarin de factuur.

4. Wij zullen je bij je bestelling voorzien van alle benodigde informatie. Alle informatie is ook terug te vinden op onze website.

5. Wij zorgen met alles binnen onze macht voor een veilige webomgeving, zodat jij zorgeloos bij ons kunt winkelen.

6. Moving Wishes zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om ons aanbod te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door jouw ingevoerde gegevens, maar we kunnen hier geen garantie voor geven.

7. Moving Wishes hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij hebben een privacystatement gemaakt dat betrekking heeft op ons aanbod. Door gebruik te maken van ons aanbod verklaar je akkoord te gaan met dit privacystatement.Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

Moving Wishes zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

1. Wanneer je gebruik maakt van de producten en diensten op de website van Moving Wishes ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dit betekent ook dat je er mee akkoord gaat dat je je herroepingsrecht verliest.

2. De Moving Wish wordt geleverd in een email die persoonlijk is gemaakt voor de ontvanger. Dit maakt de Moving Wish niet retourneerbaar. Ook kunnen wij het bekeken filmpje niet meer uit iemands brein peuteren.

3. Ook een Moving Wish die voor jou persoonlijk vervaardigd is, is niet retourneerbaar.Artikel 8 - De prijs en betaling

1. De prijzen zijn netjes vermeld bij het aanbod op onze website. Typefouten voorbehouden.

2. De prijzen zijn zoals ze zijn; inclusief btw en er komen geen verzendkosten meer bij.

3. Een Moving Wish wordt direct afgerekend. Achteraf betalen is niet mogelijk.

4. Bij een maatwerk Moving Wish wordt bij het eerste contactmoment de opdracht gegeven gevolgd door een aanbetaling. Hiermee is de overeenkomst tot stand gekomen. Pas nadat de aanbetaling voldaan is maakt Moving Wishes het ontwerp en de opmaak (schets). De definitieve prijs wordt vastgesteld na de voorvertoning van het ontwerp. Het eindproduct wordt pas vervaardigd wanneer het verschuldigde bedrag van de definitieve prijs betaald is.

5. Moving Wishes behoudt het recht om prijzen te wijzigen.

6. Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.Artikel 9 - Klachtenregeling

1. Wat vervelend dat je een klacht hebt. We gaan dit zo snel mogelijk voor je oplossen via onze klachtenprocedure.

2. Laat het ons zo snel mogelijk weten als je een klacht hebt en omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen we je het beste helpen.

3. Als je een klacht hebt ingediend hoor je zo snel mogelijk van ons, maar uiterlijk binnen 14 dagen. We lossen het probleem dan direct op of je hoort van ons hoe lang het gaat duren om het op te lossen.

4. Geef ons in ieder geval 4 weken de tijd om het voor je op te lossen. Is het probleem dan nog niet verholpen? Dan ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 10- Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen ons en jou als consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als je woonachtig bent in het buitenland.Artikel 11 - Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.